Đầu tư cổ phiếu

Mở lệnh giao dịch theo hiệu suất của những công ty lớn trong ngành công nghệ và công nghiệp bao gồm Google, Amazon, Tesla, AliBaba và Intel.

Tài khoản

Execution type

Thị trường

Cặp tiền tệ
Biên độ trung bình
điểm cơ bản
Hoa hồng
mỗi lô/ 1 chiều
Ký quỹ
Swap mua
điểm cơ bản
Swap bán
điểm cơ bản
Mức dừng*
điểm cơ bản

Giờ giao dịch

Tất cả cổ phiếu có thể giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong khoảng thời gian từ 13:40 đến 19:45. Giao dịch trước khi thị trường mở cửa từ 10:00 đến 13:40 dành cho các cổ phiếu sau:

INTC, BAC, TSLA, WFC, BABA, NFLX, C, AMD, PFE, META, JNJ, PYPL, ORCL, NVDA, MSFT, AMZN, AAPL, BA, BEKE, BIDU, BILI, FTNT, JD, LI, NIO, NTES, PDD, TAL, TSM, XPEV, AMC, BB, BYND, FUTU, TIGR.

Xin lưu ý, bạn chỉ có thể đóng lệnh giao dịch đang mở trong khoảng thời gian này trước khi thị trường mở cửa. Mở lệnh mới trong khoảng thời gian trước khi thị trường mở cửa là không thể.

Tất cả thời gian đều theo múi giờ máy chủ (GMT + 0).

Chênh lệch

Chênh lệch luôn được thả nổi. Do đó, chênh lệch ở bảng trên là mức trung bình dựa theo ngày giao dịch trước đó. Để xem chênh lệch thực tế, vui lòng tham khảo trên nền tảng giao dịch.

Phí qua đêm

Không tính phí qua đêm đối với lệnh giao dịch cổ phiếu.

Mức dừng

Xin lưu ý, các giá trị mức dừng trong bảng trên có thể thay đổi và có thể không dành cho các nhà giao dịch sử dụng một số chiến lược giao dịch tần suất cao hoặc sử dụng Hệ thống cố vấn.

Yêu cầu ký quỹ

Khi giao dịch cổ phiếu, đòn bẩy được cố định ở mức 1:20 ngoại trừ các trường hợp sau:

Các thông báo tài chính của công ty

Vào những ngày báo cáo tài chính của công ty chứng khoán được công bố, ký quỹ sẽ tăng. Việc này được thực hiện để bảo vệ khách hàng khỏi khoảng trống giá thị trường có thể thường xảy ra sau những thông báo này.

Vào những ngày này, đòn bẩy được giới hạn tại mức 1:5 trong 6 giờ trước khi thị trường đóng cửa cho đến 20 phút sau khi thị trường mở cửa. Điều này chỉ áp dụng cho cổ phiếu cụ thể bị ảnh hưởng.

Vào những ngày báo cáo tài chính của công ty chứng khoán được công bố, ký quỹ sẽ tăng. Việc này được thực hiện để bảo vệ khách hàng khỏi khoảng trống giá thị trường có thể thường xảy ra sau những thông báo này.

Vào những ngày này, đòn bẩy được giới hạn tại mức 1:5 trong 6 giờ trước khi thị trường đóng cửa cho đến 20 phút sau khi thị trường mở cửa. Điều này chỉ áp dụng cho cổ phiếu cụ thể bị ảnh hưởng.

Giờ nghỉ hàng ngày

Tất cả lệnh giao dịch cổ phiếu mới được mở trong 15 phút trước khi thị trường đóng cửa và 20 phút sau khi thị trường mở cửa sẽ bị giới hạn đòn bẩy ở 1:5.

Bạn có thể đọc thêm về yêu cầu ký quỹ cao hơn trong phần Câu hỏi thường gặp bên dưới.

Tất cả lệnh giao dịch cổ phiếu mới được mở trong 15 phút trước khi thị trường đóng cửa và 20 phút sau khi thị trường mở cửa sẽ bị giới hạn đòn bẩy ở 1:5.

Bạn có thể đọc thêm về yêu cầu ký quỹ cao hơn trong phần Câu hỏi thường gặp bên dưới.

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi về giao dịch cổ phiếu với Exness.

Khi công ty của mã cổ phiếu đó thông báo các báo cáo tài chính, tin tức này có thể gây ra khoảng trống giá. Sử dụng đòn bẩy cao trong mức biến động này rất rủi ro vì các biến động thị trường đột ngột có thể dẫn đến mất vốn. Đó là lý do chúng tôi đặt giới hạn đòn bẩy là 1:5 trong thời gian có các thông báo tài chính và tất cả các lệnh giao dịch mới mở đối với công cụ chịu ảnh hưởng của thông báo sẽ phải chịu yêu cầu ký quỹ tăng.

Những quy định sau được áp dụng đối với việc thiết lập mức độ của các lệnh chờ:

  • Các lệnh chờ cùng với Cắt lỗ và Chốt lời (đối với các lệnh chờ) phải được đặt cách một khoảng (ít nhất là bằng với chênh lệch hiện tại hoặc hơn) so với giá thị trường hiện tại.

  • Giá Cắt lỗ và Chốt lời trong các lệnh chờ phải được đặt cách mức giá của lệnh một khoảng tối thiểu bằng với chênh lệch hiện tại.

  • Đối với các lệnh giao dịch mở, phải đặt Cắt lỗ và Chốt lời cách mức giá thị trường hiện tại một khoảng ít nhất là bằng với chênh lệch hiện tại.

Tại Exness, chúng tôi hiểu được cảm giác khi lệnh chờ của bạn rơi vào khoảng trống giá. Do đó, để cho hợp lý, chúng tôi đảm bảo không xảy ra tình trạng trượt giá đối với hầu như tất cả các lệnh chờ được khớp lệnh ít nhất 3 giờ sau khi mở giao dịch cho một công cụ. Tuy nhiên, nếu đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây, lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức báo giá thị trường đầu tiên sau khoảng trống giá:

  • Nếu lệnh chờ của bạn được khớp trong điều kiện thị trường không bình thường, chẳng hạn như trong thời gian thanh khoản thấp hoặc mức biến động cao.

  • Nếu lệnh chờ của bạn rơi vào khoảng trống giá nhưng chênh lệch tính theo điểm cơ bản giữa báo giá thị trường đầu tiên (sau khoảng trống giá) và giá yêu cầu của lệnh bằng hoặc vượt quá một số điểm cơ bản nhất định (giá trị của mức khoảng trống giá) đối với một công cụ cụ thể.

Quy định mức khoảng trống giá được áp dụng với các công cụ giao dịch cụ thể.

Mức ngưng giao dịch dành cho cổ phiếu là 0%. Trong giờ nghỉ hàng ngày đối với cổ phiếu, mức ngưng giao dịch được thay đổi thành 100%. Điều này có nghĩa là các lệnh được giữ mở của bạn trong thời gian nghỉ trên thị trường cổ phiếu, có thể bị đóng bởi ngưng giao dịch khi mức ký quỹ đạt 100%.

Bạn có thể giao dịch với tất cả các cổ phiếu trong bảng trên với tài khoản MT5. Ngoài ra, với tài khoản MT4 bạn cũng có thể giao dịch được với hầu hết các loại cổ phiếu được niêm yết, trừ các loại sau chỉ có thể giao dịch với tài khoản MT5: JD, BIDU, PDD, BILI, BEKE, ZTO, TAL, YUMC, FTNT, EDU, LI, XPEV và NIO.

Giao dịch cổ phiếu

Đầu tư vào những công ty lớn trong ngành công nghệ và công nghiệp