Quy định

Chúng tôi được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan quản lý quốc tế hàng đầu, tạo điều kiện cho bạn giao dịch và yên tâm rằng sự an toàn tài chính của mình đang được bảo vệ.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA)

FSA là cơ quan quản lý độc lập chịu trách nhiệm ban hành giấy phép, quản lý, thực thi các quy định quản lý và tuân thủ, giám sát và kiểm tra hoạt động kinh doanh trong khu vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng tại Seychelles.

Exness (SC) Ltd là công ty giao dịch chứng khoán được Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) Seychelles cấp phép và quản lý theo số giấy phép SD025.

Exness (SC) Ltd hoạt động trên trang web này theo điều khoản dịch vụ của các khu vực pháp lý bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Tìm hiểu thêm

Ngân hàng Trung ương Curaçao và Sint Maarten (CBCS)

Exness B.V. là Công ty trung gian chứng khoán được cấp phép và quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Curaçao và Sint Maarten với giấy phép số 0003LSI.

Ngân hàng Trung ương Curaçao và Sint Maarten giám sát ngành tài chính của các quốc gia Curaçao và Sint Maarten để chủ yếu thúc đẩy sự ổn định, tính toàn vẹn, hiệu quả, an toàn và lành mạnh của các khu vực này.

Exness BV hoạt động trên trang web này theo điều khoản dịch vụ của các khu vực pháp lý bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Tìm hiểu thêm

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC)

Exness (VG) Ltd được Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) cấp phép tại BVI với số đăng ký 2032226 và số giấy phép kinh doanh đầu tư SIBA/L/20/1133.

FSC là Cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính trong và ngoài BVI.

Exness (VG) Ltd hoạt động trên trang web này theo điều khoản dịch vụ của các khu vực pháp lý bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Tìm hiểu thêm

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC)

Exness (MU) Ltd được Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) cấp phép tại Mauritius với số đăng ký 176967 và Đại lý Đầu tư (Đại lý Dịch vụ toàn bộ, Không bao gồm Thẩm định bảo hiểm) số giấy phép GB20025294.

FSC là cơ quan quản lý tích hợp cho lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng và kinh doanh toàn cầu ở Mauritius.

Exness (MU) Ltd hoạt động theo trang web này để cung cấp dịch vụ cho các khu vực pháp lý được chọn bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Công ty hiện không cung cấp bất kỳ dịch vụ bán lẻ nào. Bất kỳ tham chiếu nào liên quan đến sự tham gia của Ủy ban sẽ không được hiểu hoặc ngụ ý rằng Ủy ban chịu trách nhiệm về tính hợp lý của các sản phẩm tài chính, hoặc đề xuất các sản phẩm tài chính, hoặc các báo cáo và ý kiến được trình bày ở đây là đúng sự thật và chính xác.

Tìm hiểu thêm

Cơ quan kiểm soát ngành tài chính (FSCA)

Exness ZA (PTY) Ltd được Cơ quan kiểm soát ngành tài chính (FSCA) tại Nam Phi ủy quyền với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài chính (FSP) với số FSP là 51024.

FSCA chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động trên thị trường. FSCA hướng đến mục tiêu nâng cao cũng như hỗ trợ tính hiệu quả và tính toàn vẹn của thị trường tài chính, đồng thời bảo vệ khách hàng tài chính bằng cách thúc đẩy các tổ chức tài chính đối xử công bằng với khách hàng.

Exness ZA PTY Ltd hoạt động theo địa chỉ trang web www.exness.co.za.

Tìm hiểu thêm

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC)

CySEC là cơ quan giám sát công độc lập chịu trách nhiệm giám sát các dịch vụ đầu tư tại Cộng hòa Síp bên cạnh các công việc khác.

Exness (Cy) Ltd là công ty đầu tư tại Cộng hòa Síp, do Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) cấp phép và quản lý theo số giấy phép 178/12.

Exness (Cy) Ltd hoạt động trên trang web www.exness.eu. Exness (Cy) Ltd không cung cấp dịch vụ cho khách lẻ.

Tìm hiểu thêm

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FCA)

FCA là cơ quan quản lý hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và thị trường tài chính tại Vương quốc Anh và đóng vai trò quản lý thận trọng một số công ty dịch vụ tài chính mà cơ quan này quản lý.

Exness (UK) Ltd là công ty đầu tư do Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FCA) cấp phép và quản lý tại Vương quốc Anh theo mã số Đăng ký Dịch vụ Tài chính 730729.

Exness (UK) Ltd hoạt động trên trang web www.exness.uk. Exness (UK) Ltd không cung cấp dịch vụ cho khách lẻ.

Tìm hiểu thêm

Cơ quan Quản lý Thị trường vốn (CMA)

Exness (KE) Limited được Cơ quan Quản lý Thị trường vốn (CMA) tại Kenya cấp phép với tư cách là nhà môi giới ngoại hối trực tuyến phi giao dịch với giấy phép số 162.

Cơ quan Quản lý Thị trường vốn (CMA) là cơ quan quản lý của chính phủ chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát, cấp phép và theo dõi hoạt động của các trung gian thị trường và tất cả những người khác được cấp phép theo Luật Thị trường Vốn.

Exness (KE) Limited hoạt động theo địa chỉ trang web www.exness.ke.

Tìm hiểu thêm

Giới hạn địa lý

Tập đoàn Exness không cung cấp dịch vụ cho những người cư trú tại một số khu vực pháp lý, trong đó bao gồm Hoa Kỳ.

Câu hỏi thường gặp

Exness là nhà môi giới được quản lý, sở hữu nhiều giấy phép quản lý từ một số cơ quan tài chính trên toàn cầu như Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) Seychelles, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC)*, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FCA) ở Vương quốc Anh*, Cơ quan Kiểm soát ngành Tài chính (FSCA) tại Nam Phi, Ngân hàng Trung ương Curacao và Sint Maarten (CBCS), Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) tại Mauritius, và Cơ quan Quản lý Thị trường vốn (CMA) tại Kenya.

Các cơ quan quản lý này đảm bảo rằng Exness hoạt động tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn tài chính quốc tế, cung cấp môi trường giao dịch an toàn cho khách hàng của mình.

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Exness (Cy) Ltd và Exness (UK) Ltd không cung cấp dịch vụ giao dịch cho khách hàng bán lẻ.

Exness được quản lý ở nhiều quốc gia trên khắp các châu lục khác nhau. Tại Châu Phi, Exness được ủy quyền bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và Mauritius, cũng như bởi Cơ quan kiểm soát ngành tài chính (FSCA) tại Nam Phi và Cơ quan Quản lý Thị trường vốn (CMA) tại Kenya.

Ở châu Âu, công ty được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC)* và Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FCA)* tại Vương quốc Anh.

Tại Caribe, Exness có giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) ở Seychelles và Ngân hàng Trung ương Curaçao và Sint Maarten (CBCS).

Các cơ quan quản lý này đảm bảo Exness tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính và các dịch vụ được cung cấp đều được quản lý.

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Exness (Cy) Ltd và Exness (UK) Ltd không cung cấp dịch vụ giao dịch cho khách hàng bán lẻ.

Sự khác biệt chính giữa một nhà môi giới được quản lý và một nhà môi giới không được quản lý nằm ở việc giám sát và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và tài chính theo yêu cầu của chính phủ hoặc các cơ quan độc lập.

Một nhà môi giới được quản lý được cấp phép hoạt động trong một khu vực tài phán cụ thể hoặc từ một quốc gia có thỏa thuận quản lý chung, đảm bảo nhà môi giới tuân thủ một bộ quy tắc, luật và biện pháp bảo vệ được xác định trước cho nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc cấp phép này cho thấy cơ quan quản lý được công nhận đang giám sát các hoạt động của nhà môi giới để đảm bảo nhà môi giới tuân thủ các hoạt động giao dịch công bằng.

Giao dịch với nhà môi giới đáng tin cậy ngay hôm nay

Hãy tự khám phá xem tại sao Exness lại là nhà môi giới được hơn 800,000 nhà giao dịch và 64,000 đối tác lựa chọn.