Các loại tài khoản chuyên nghiệp

Những loại tài khoản đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất. Điểm nổi bật: chênh lệch siêu thấp hoặc thậm chí không có chênh lệch, khớp lệnh phù hợp với nhà giao dịch lướt sóng, nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch thuật toán.

Pro

Tài khoản với khớp lệnh tức thời của chúng tôi, với phí hoa hồng bằng 0 & chênh lệch thấp.


Tiền nạp tối thiểu

Chênh lệch

Từ 0.1 điểm cơ bản

Hoa hồng

Không hoa hồng

Đòn bẩy Tối đa

1:Không giới hạn

Công cụ Giao dịch

Ngoại hối, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng, cổ phiếu, chỉ số

Khối lượng lô tối thiểu

0.01

Khối lượng lô tối đa

200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 60 (21:00 - 6:59 GMT+0)

Số lượng tối đa của trạng thái lệnh

Không giới hạn

Ký quỹ bảo toàn rủi ro

0%

Cảnh báo mức tiền ký quỹ

30%

Ngưng giao dịch

0%

Khớp lệnh

Tức thời (ngoại hối, kim loại, năng lượng, cổ phiếu, chỉ số), thị trường (tiền kỹ thuật số)

Miễn phí phí qua đêm

Có sẵn

Zero

Chênh lệch bằng 0 trên 30 công cụ hàng đầu. Khớp lệnh thị trường, không báo giá lại.


Tiền nạp tối thiểu

Chênh lệch

Từ 0 điểm cơ bản

Hoa hồng

Từ $0.05 mỗi lô/ 1 chiều

Đòn bẩy Tối đa

1:Không giới hạn

Công cụ Giao dịch

Ngoại hối, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng, cổ phiếu, chỉ số

Khối lượng lô tối thiểu

0.01

Khối lượng lô tối đa

200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 60 (21:00 - 6:59 GMT+0)

Số lượng tối đa của trạng thái lệnh

Không giới hạn

Ký quỹ bảo toàn rủi ro

0%

Cảnh báo mức tiền ký quỹ

30%

Ngưng giao dịch

0%

Khớp lệnh

Thị trường

Miễn phí phí qua đêm

Có sẵn

Raw Spread

Chênh lệch thấp nhất với hoa hồng cố định trên mỗi lô. Khớp lệnh thị trường.


Tiền nạp tối thiểu

Chênh lệch

Từ 0 điểm cơ bản

Hoa hồng

Lên đến $3.50 mỗi lô/ 1 chiều

Đòn bẩy Tối đa

1:Không giới hạn

Công cụ Giao dịch

Ngoại hối, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng, cổ phiếu, chỉ số

Khối lượng lô tối thiểu

0.01

Khối lượng lô tối đa

200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 60 (21:00 - 6:59 GMT+0)

Số lượng tối đa của trạng thái lệnh

Không giới hạn

Ký quỹ bảo toàn rủi ro

0%

Cảnh báo mức tiền ký quỹ

30%

Ngưng giao dịch

0%

Khớp lệnh

Thị trường

Miễn phí phí qua đêm

Có sẵn

Pro

Zero

Raw Spread

Tiền nạp tối thiểu

Chênh lệch

Từ 0.1 điểm cơ bản

Từ 0 điểm cơ bản

Từ 0 điểm cơ bản

Hoa hồng

Không hoa hồng

Từ $0.05 mỗi lô/ 1 chiều

Lên đến $3.50 mỗi lô/ 1 chiều

Đòn bẩy Tối đa

1:Không giới hạn

1:Không giới hạn

1:Không giới hạn

Công cụ Giao dịch

Ngoại hối, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng, cổ phiếu, chỉ số

Ngoại hối, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng, cổ phiếu, chỉ số

Ngoại hối, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng, cổ phiếu, chỉ số

Khối lượng lô tối thiểu

0.01

0.01

0.01

Khối lượng lô tối đa

200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 60 (21:00 - 6:59 GMT+0)

200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 60 (21:00 - 6:59 GMT+0)

200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 60 (21:00 - 6:59 GMT+0)

Số lượng tối đa của trạng thái lệnh

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Ký quỹ bảo toàn rủi ro

0%

0%

0%

Cảnh báo mức tiền ký quỹ

30%

30%

30%

Ngưng giao dịch

0% (xem chi tiết về cổ phiếu)

0% (xem chi tiết về cổ phiếu)

0% (xem chi tiết về cổ phiếu)

Khớp lệnh

Tức thời (ngoại hối, kim loại, năng lượng, cổ phiếu, chỉ số), thị trường (tiền kỹ thuật số)

Thị trường

Thị trường

Miễn phí phí qua đêm

Có sẵn

Có sẵn

Có sẵn

Câu hỏi thường gặp

Khối lượng lô tối đa sẵn có được cố định ở mức 20 lô cho mỗi lệnh giao dịch từ 21:00 đến 06:59 GMT+0 trên tất cả các loại tài khoản Exness, cho tất cả tiền kỹ thuật số và chỉ số cũng như cho các hàng hóa sau: UKOIL, USOIL, XNGUSD, XAUUSD, XAGUSD, XAGAUD, XAGGBP, XAGEUR, XPDUSD, XPTUSD, XALUSD, XCUUSD, XXNUSD, XPBUSD. XNIUSD có 10 lô cho mỗi lệnh giao dịch. Tất cả các công cụ khác, ngoại trừ những công cụ trên, đều có số lô tối đa vào ban đêm là 60 lô.

Giao dịch với nhà môi giới đáng tin cậy ngay hôm nay

Hãy tự khám phá xem tại sao Exness lại là nhà môi giới được hơn 800,000 nhà giao dịch và 64,000 đối tác lựa chọn.