Lên trên

Làm cách nào để tôi không bị mất tiền nữa?

Exness hoàn trả chi phí trên các khoản chuyển tiền lớn bằng điện báo
Gửi đơn đăng ký

Có những chi phí gì khi thực hiện nạp tiền với phương thức chuyển tiền bằng điện báo?

  • Khi đặt lệnh chuyển tiền bằng điện báo quốc tế, nhà giao dịch thanh toán một khoản lệ phí cho ngân hàng của mình để thực hiện giao dịch đó.
  • Nếu việc chuyển tiền không được thực hiện trực tiếp từ ngân hàng của khách hàng tới ngân hàng của chúng tôi, mà qua một vài ngân hàng đại lý, thì mỗi ngân hàng đó có thể giữ lại một khoản lệ phí.
  • Một phần chi phí đáng kể đến từ việc chuyển đổi nếu tiền tệ tài khoản ngân hàng của khách hàng không phải là đô la Mỹ.

Làm cách nào để tôi có thể được hoàn trả các chi phí phụ thêm?

Exness đưa ra đề nghị bù đắp các khoản chi phí khi chuyển tiền - cả lệ phí ngân hàng và chi phí chuyển đổi - nếu như số tiền nạp lớn hơn 50,000 USD.

  • Đơn giản hãy gửi một yêu cầu sau khi đã hoàn tất việc chuyển tiền và tải lên lệnh thanh toán.
  • Các chuyên gia của chúng tôi sẽ ghi có số tiền hoàn trả vào tài khoản giao dịch của khách hàng Exness.

Khả năng nhận tiền hoàn trả khiến cho việc chuyển tiền bằng điện báo không chỉ là một trong những phương thức nạp tiền an toàn nhất theo loại tiền tệ quốc gia của quý khách, mà còn là phương thức có lợi nhất.