ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าที่หนึ่งของการเป็นบริษัทที่มีจริยธรรมคือการช่วยเหลือผู้อื่นและการทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น

ยุทธศาสตร์ CSR และเรื่องที่ให้ความสำคัญ

การมีจริยธรรมและความเอาใจใส่เป็นค่านิยมและแนวคิดหลักของ Exness จนก่อเกิดเป็น "วิถี Exness" ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เรามีเป้าหมายในการสร้างสรรค์วิธีการของเราเองโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการช่วยเหลือในด้านต่างๆ

เราคำนึงถึงผลลัพธ์ในระยะยาวและต้องการมอบความช่วยเหลือโดยตรงผ่านการทำงานร่วมกับองค์กรระดับรากหญ้า โดยเราจะใช้เทคโนโลยีและพลังอาสาสมัครของทีมงานเราอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงให้มากยิ่งขึ้น และเรากล้าที่จะออกจากกรอบความคิดเดิมๆ

สามเรื่องที่เราให้ความสำคัญคือ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และเหตุฉุกเฉิน

การศึกษา

การศึกษาเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราลงทุนในโครงการด้านการศึกษาที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นแก่โรงเรียนปฐมวัย ไปจนถึงโปรแกรมทุนการศึกษาชั้นนำ

สิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราต้องการรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของเรา นอกเหนือจากโครงการอื่นๆ เราได้ริเริ่มโครงการปลูกป่าซึ่งจะมีการขยายโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เรายังพิจารณารอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) และร่วมมือกับองค์การนอกภาครัฐที่เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

เหตุฉุกเฉิน

การเป็นบริษัทเอกชนที่เข้าถึงได้ทั่วโลกทำให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตระดับประเทศและระดับโลก เราได้บริจาคเงินจำนวนมากเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงเหตุการณ์ไฟป่าในไซปรัส อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในความพยายามด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการบรรเทาบรรเทาภัยพิบัติทั่วโลก

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในแอฟริกาใต้

พบกับธาโต อดัม และซิโฟ ผู้ได้รับทุนการศึกษา Exness กลุ่มแรกในแอฟริกาใต้

เล่นวิดีโอ

โครงการและกิจกรรมอาสาสมัครอื่นๆ

เราได้ริเริ่มโครงการมากมายนับตั้งแต่เริ่มมีความพยายามในการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ Exness หนึ่งในตัวอย่างโครงการได้แก่การบริจาคกระดานขาว กระดานดำ และกระดานไม้อัดให้กับโรงเรียน Pointe Larue และ Anse Aux Pins ในเซเชลล์ ส่งผลให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดห้องเรียนได้อีกครั้งถึง 17 ห้องเรียน

นอกจากนี้ เรายังดำเนินการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทางทะเลซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดชายหาด ถ้ำ และพื้นที่ใต้ท้องทะเลทั่วเกาะไซปรัส อีกทั้งสร้างการตระหนักถึงการอนุรักษ์แมวน้ำมังค์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยการสนับสนุนการจัดทำวิดีโอเพื่อการศึกษาเรียนรู้

ในปี 2022 พนักงานของเราจำนวน 676 คนสละเวลาร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการ CSR ของเรา โดยมีการทำความสะอาด เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลได้ถึง 678 กิโลกรัม มีการปลูกต้นไม้ถึง 280 ต้นในโครงการปลูกป่าทดแทน รวมทั้งมีการจัดเตรียมอาหารเพื่อบรรเทาภัยพิบัติมากกว่า 6,000 ชุด

การทำธุรกิจมีทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในตัวของพวกเรา

Petr Valov ประธานบริหารบริษัท