กองทุนชดเชย

Exness เป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการการเงิน (Financial Commission) องค์กรระหว่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการยุติข้อพิพาทในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินสำหรับตลาดฟอเร็กซ์

คณะกรรมาธิการการเงินจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นคณะกรรมการบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นกลางในการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้นผ่านหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมและระบบกฎหมาย

คณะกรรมาธิการจะตรวจสอบว่า เทรดเดอร์และโบรกเกอร์ได้ยุติข้อพิพาทอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นกลางและซื่อสัตย์ ในขณะเดียวกันก็จะตรวจสอบยืนยันว่า ทุกฝ่ายได้รับคำตอบที่ยุติธรรมสำหรับข้อกังวลของตน คณะกรรมาธิการยังให้การคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับเทรดเดอร์ผ่านกองทุนชดเชยอีกด้วย

เป็นที่ทราบกันว่า คณะกรรมาธิการการเงินเป็นองค์กรอิสระที่ช่วยยุติข้อพิพาทภายนอก (EDR)

หลักการ

กองทุนชดเชยเป็นนโยบายการประกันภัยสำหรับลูกค้าของสมาชิก กองทุนนี้ได้รับการจัดเก็บในบัญชีธนาคารแยกต่างหากและใช้เฉพาะเมื่อสมาชิกปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำตัดสินของคณะกรรมาธิการการเงิน

กองทุนชดเชยได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างไร

กองทุนเงินชดเชยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการการเงินผ่านการจัดสรร 10% ของค่าสมาชิกรายเดือน

ใครที่ได้รับความคุ้มครอง

กองทุนนี้อยู่ภายใต้คำตัดสินของคณะกรรมาธิการการเงินแต่เพียงผู้เดียว กองทุนไม่ครอบคลุมการขาดทุนของเทรดเดอร์ที่เกิดขึ้นขณะทำการซื้อขายด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังไม่มีผลกับฐานลูกค้าทั้งหมดของโบรกเกอร์หากโบรกเกอร์ล้มละลาย

ความคุ้มครองสูงสุดเท่าไหร่

กองทุนชดเชยจะครอบคลุมเฉพาะคำตัดสินของคณะกรรมาธิการการเงิน สูงสุด 20,000 ยูโรต่อลูกค้าหนึ่งราย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการการเงิน และข้อตกลงของลูกค้าของเรา

ยกระดับวิธีการเทรดของคุณ

พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าทำไมจึงต้องเลือก Exness โบรกเกอร์ที่เทรดเดอร์กว่า 800,000 รายและพาร์ทเนอร์อีก 64,000 รายไว้วางใจ